2019 - 22 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6) Hk.

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi         : 27.07.2019
Sirküler No              : 2019 / 22
Konu :  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ‘nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6) Hk.
           
            Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6)  27 Temmuz 2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamesine Geçiş Süresinde Değişikliğe Gidilmiştir.
 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle uygulamaya geçiş tarihi 01.01.2020 olarak belirlenmiştir.
     
 
      Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.