2024-10 ‘Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndiriminde Oran” hk;

 
VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 08.01.2024
Sirküler No: 2024/10
Konu: ‘Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndiriminde Oran” hk;
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmüyle, yeni kurulan veya nakit sermaye artıran şirketlerde, konan veya artırılan sermaye üzerinden, Merkez Bankası tarafından ilgili yıl için açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahından indirimi öngörülmüştür.
 
Nakit sermaye artışında faiz indiriminde, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranı kullanılmaktadır.
 
TCMB’de yer alan verilere göre, 2023 yılı için en son açıklanan faiz oranı %52,73’tür. Dolayısıyla, 2023 yılı faiz indirimi uygulamasında %52,73 oranı kullanılacaktır.
 
 
Saygılarımızla,
 

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.