2024-17 : ‘Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri hk;

 
VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 21.02.2024
Sirküler No: 2024/17
Konu: ‘Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri hk;
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33 üncü maddesi uyarınca, 2023 hesap dönemi sonunda ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak (geçici vergi dönemleri dâhil) izleyen hesap dönemlerinde, bilançoların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.
Bu Sirkülerle de 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenmiş, ayrıca enflasyon düzeltmesi uygulamasına yönelik bazı hususlara ilişkin, örnek hesaplamalara da yer verilmek suretiyle açıklamalar yapılmıştır.
İlgili Sirkülere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 
Saygılarımızla,
 

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.