2024 21 ‘Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları hk;

 
VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 16.04.2024
Sirküler No: 2024/21
Konu: ‘Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları hk;
06.04.2024 tarih ve 32512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şirketler açısından bağımsız denetime tabi olma şartları yeniden belirlenmiştir. 
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ın 3. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik uyarınca herhangi bir sektör sınırlaması olmaksızın aşağıda belirtilen kriterlerden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan anonim ve limitet şirketler Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetim yaptırmak zorundadırlar. 
1. Aktif toplamı: 150 milyon TL. (Önceki tutar 75 milyon TL)
2. Yıllık net satış hasılatı: 300 milyon TL. (Önceki tutar 150 milyon TL)
3. Çalışan sayısı: 150 kişi.
8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 6 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
 

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.