2024 24 2024 Hesap Dönemi Birinci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi hk;

 
VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 02.05.2024
Sirküler No: 2024/24
Konu: ‘2024 Hesap Dönemi Birinci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi hk;
30 Nisan 2024 tarihli ve 32532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 560 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmaması düzenlenmiştir.
 
Buna göre;
 
·         2024 hesap dönemi birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.
·         2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi gelir/kurumlar beyannameleri ekine bilanço eklenmeyecek, enflasyon düzeltmesi yapılan izleyen geçici vergi dönemlerinde ise bu beyannamelere düzeltilmiş bilanço eklenecektir.
·         2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmaması, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir.
·         213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamındaki münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, mezkûr fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir.
 
 
Tebliğe aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.