Denetim Hizmetleri

- Şirketlerin Mali Departmanlarınca Yürütülen İş ve İşlemlerin Denetimi
- Mali Tabloların Denetimi
- Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Denetim Hizmetleri
- Bağımsız Dış Denetim
- İç Denetim
- Hile ve Yolsuzluk Denetimi
- Özel Amaçlı İncelemeler