Sirküler

- 2019 - 27 - Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlendi.

- 2019 - 26 - Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranının %8'e İndirilmesi Hk.

- 2019 - 25 - İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle, Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması Hk.

- 2019 - 24 - İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresinin Uzatılması Hk.

- 2019 - 23 - 2019 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2019 - 22 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6) Hk.

- 2019 - 21 - 2018 Yılına Ait Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiki Hk.

- 2019 - 20 - 2019 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2019 - 19 - 2018 Yılına Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Alınması Hk.

- 2019 - 18 - Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oran ve Tutarları ile KDV Oranlarında Değişiklik hakkında

- 2019 - 17 - Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hakkında

- 2019 - 16 - 1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Verilmesi Gereken Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.

- 2019 - 15 - İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi Hk.

- 2019 - 14 - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 Uncu Maddesi Uyarınca Ücret, Prim Desteği Genel Uygulamaları Hakkında

- 2019 - 13 - Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna Uygulamasınında Yer Aldığı 25 seri No’lu Kdv Uygulama Genel Tebliği Hk.

- 2019 - 12 - 2. El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti İle İştigal Eden Mükelleflerin, 2. El Motorlu Kara Taşıtı Satışlarında Uygulanacak Kdv Oranı Hakkında

- 2019 - 11 - Şubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2018 Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

- 2019 - 10 - Konut ve İşyerlerinde KDV oranı İle Tapu Harcı İndiriminde Süre Uzatımı ve Bazı KDV Oranları ile ÖTV Oranlarında Uygulanan İndirimlerin Süre Uzatımı Hakkında

- 2019 - 09 - Tazminat Ödemelerinde Gelir Vergisi İstisnası ve Yasal Düzenlemeler Hakkında

- 2019 - 08 - Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanında %5’lik Vergi İndiriminde 10 TL Sınırı 250 TL’ye Çıkartılmıştır.

- 2019 - 07 - İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatılması Hakkında

- 2019 - 06 - 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması Hakkında

- 2019 - 05 - Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumu Hakkında

- 2019 - 04 - 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması Hakkında

- 2019 - 03 - 2018 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2019 - 02 - 2019 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında

- 2019 - 01 - Konut ve İşyeri Teslimlerinde Uygulanacak KDV ve Tapu Harcı ile Bazı Mallarda Uygulanan Kdv Ve Ötv İndirimi Süre Uzatımı Hk.

- 2018 - 45 - 7143 sayılı Kanundan Yararlanma Hakkını Kaybedenlere Ödenmeyen Taksitlerin 2019 yılı Şubat Ayı Sonuna Kadar Ödeme İmkanı Getirilmiştir

- 2018 - 44 - Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılımın Usul ve Esaslarının Hatırlatılması Hakkında

- 2018 - 43 - E-Fatura , E-Arşiv ve Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Şartları Hatırlatılması Hakkında

- 2018 - 42 - 2019 Yılı Defter Tasdikleri Hakkında

- 2018 - 41 - Türk Parası Kıymetini Korum Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

- 2018 - 40 - Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi Hakkında

- 2018 - 39 - Uyumlu İşverenlere SGK Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Hakkında

- 2018 - 38 - İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Genelge Yayınlandı.

- 2018 - 37 - Konut ve İşyerlerinde KDV oranı ve Tapu Harcı İndiriminde Süre Uzatımı ile Bazı KDV Oranları ile ÖTV Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2018 - 36 - 2018 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2018 - 35 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5) Hk.

- 2018 - 34 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/51) Hakkında

- 2018 - 33 - 7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Taksit Ödeme Süresi Hk.

- 2018 - 32 - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

- 2018 - 31 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında

- 2018 - 30 - İhracat Bedellerinin 6 (Altı) Ay Süreyle Fiili İhraç Tarihinden İtibaren 180 Gün İçerisinde Yurda Getirilmesi ve Bu Bedellerin En Az % 80’inin Bir Bankaya Satılması Zorunlu Hale Getirilmiştir.

- 2018 - 29 - Muhtasar,Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 28 - 2018 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2018 - 27 - SGK Duyurusu Hakkında

- 2018 - 26 - Muhtasar,Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 25 - Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiki Hk.

- 2018 - 24 - Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Dair Karar Hk.

- 2018 - 23 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) Hk.

- 2018 - 22 - 7144 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile Vergi Usul Kanunu 494-495-496-497 Sıra Nolu Genel Tebliğ Hk.

- 2018 - 21 - 2017 Yılına Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Alınması Hk.

- 2018 - 20 - Elektronik Defter (E-Defter) Uygulamasına Dâhil Olanlar Tarafından 31 Mayıs 2018 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken “Elektronik Defter Beratları”Nın Yüklenme Süresinin Uzatılması Hk.

- 2018 - 19 - 7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Hk.

- 2018 - 18 - Muhtasar,Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 17 - İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı Değişikliği, Hurda Araçların Kayıt ve Tescilinin Silinmesi Durumunda ÖTV İndirimi Hk.

- 2018 - 16 - 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 15 - Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı İşleme Alındı

- 2018 - 14 - Konut Ve İşyeri Teslimlerinde 31.10.2018’e Kadar Tapu Harcının Binde 15 Oranı Üzerinden Uygulananağı, Konut Teslimlerinde % 18 KDV Oranına Tabi Olanların 31.10.2018’e Kadar %8 Oranında Uygulanacağı Ve Sanayi Sicil Belgesine Haiz Mükelleflerin KDV İstisnası Uygulayarak Alabileceği Makine Ve Teçhizat Hakkında

- 2018 - 13 - 2018 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2018 - 12 - Muhtasar,Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 11 - 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, Elektronik Defter (E-Defter) Uygulamasına Dâhil Olanlar Tarafından 30 Nisan 2018 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken “Elektronik Defter Beratları”Nın Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 10 - 7104 Sayılı KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 2018 - 09 - 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 2018 - 08 - 2017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 0 7 - 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında

- 2018 - 06 - 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 05 - 2018 Yılı Defter Tasdiki Yenileme (Ara Tasdik) Hakkında

- 2018 - 04 - 2017 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2018 - 03 - 2018 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Hakkında

- 2018 - 02 - 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 15. Maddesinde Öngörülen İşbaşı Eğitim Programı Sigorta Primi Desteğinin Süresinin Uzatımı Hakkında

- 2018 - 01 - 2018 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında

- 2017 - 62 - 2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Duyuru

- 2017 - 61 - 2018 Yılı Defter Tasdikleri Hakkında

- 2017 - 60 - Defter Beyan Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu 486 Sıra Nolu Genel Tebliği Hakkında

- 2017 - 59 - Bireysel Emeklilik Sistemine 01.01.2018 de Otomatik Katılımın Hatırlatılması Hakkında

- 2017 - 58 - 2018 yılı E-Fatura ,E-Defter, E-Arşiv ve Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartlarının Hatırlatılması Hakkında

- 2017 - 57 - E- İrsaliye, E- Serbest Meslek Makbuzu ve E-Müstahsil Makbuzuna İlişkin Düzenlemelerin yer Aldığı Vergi Usul Kanunu 487 Sıra Nolu Genel Tebliği Yayınlandı

- 2017 - 56 - 2017 Yılı Kasım Ayı Sigorta Primleri ile Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayı Sigorta Primleri Ödemesi Hk

- 2017 - 55 - Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Ücret Ödemelerinde Asgari Geçim İndirimi Eklenmesi

- 2017 - 54 - 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

- 2017 - 53 - Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2017 - 52 - Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru

- 2017 - 51 - Ertelenen SGK Ödemelerinin Hatırlatılması Hk.

- 2017 - 50 - 2017 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2017 - 49 - Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Tevkifat Uygulamasına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Hakkında

- 2017 - 48 - Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında

- 2017 - 47 - 1 No’lu KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında

- 2017 - 46 - Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde yapılan KDV tevkifat oranı 3/10 oldu.

- 2017 - 45 - Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının 1 No’lu Kdv Beyannamesi ile Beyan Edilmesinin Ertelenmesi Hakkında

- 2017 - 44 - Vergi Usul Kanunu 95 Sıra No’lu Sirküleri Pişmanlık ve Islah Hakkında

- 2017 - 43 - Yıllık Ücretli izin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

- 2017 - 42 - 2017 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2017 - 41 - İzaha Davet Müessesesi İle İlgili Vergi Usul Kanunu 482 Sıra No’lu Genel Tebliği Yayınlandı.

- 2017 - 40 - 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Yer Alan İlave İstihdam Sigorta Prim Teşviğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

- 2017 - 39 - 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Hk.

- 2017 - 38 - 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında

- 2017 - 37 - İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu Hakkında

- 2017 - 36 - 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Araç Kiralamaları ve Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tutarına Bakılmaksızın Tahsilat ve Ödemelerin Banka ve Özel Finans Kuruluşları Aracılığıyla Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir.

- 2017 - 35 - 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Hurdaya Çıkarılan Araçlarda Vergi Teşviği

- 2017 - 34 - 7020 Sayılı Kanunun Vergi, Sosyal Güvenlik Prim Borçları Ve Diğer Borçlara İlişkin Yapılandırma Hükümleri Hakkında

- 2017 - 33 - 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatıldı.

- 2017 - 32 - SGK Duyurusu Hakkında

- 2017 - 31 - Muhtasar,Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.

- 2017 - 30 - Yabancılara Konut ve İşyeri Tesliminde Kdv İstisnasına İlişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No’lu Tebliğ Hakkında

- 2017 - 29 - 2016 Yılına Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Alınması Hk.

- 2017 - 28 - Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletlerinde Ötv, Mobilyalarda Kdv Oranı Değişikliğinin Uygulama Süresi Uzatıldı

- 2017 - 27 - 2017 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2017 - 26 - SGK Duyurusu Hakkında

- 2017 - 25 - Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.

- 2017 - 24 - Muhtasar,Damga Vergisi,Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

- 2017 - 23 - 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici 17 nci Maddesi İle Getirilen İşveren Desteğinde Sigortalının Son 3 Ay İçinde Bildirimi Yapılmamış Olması Şartı Son 3 Ayda 10 Günden Fazla Bildirilmemesi Olarak Değiştirildi.

- 2017 - 22 - EK8-Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim Hakkında

- 2017 - 21 - Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2017 - 20 - Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru

- 2017 - 19 - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 18 İnci Maddesi İle Getirilen Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Usul ve Esasları Belirlendi.

- 2017 - 18 - 488 Sayılı Damga Vergisi Kanuna Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergi Oranları İle 492 Sayılı Harçlar Kanuna Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlarda Değişiklik Yapan BKK Hk.

- 2017 - 17 - 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında

- 2017 - 16 - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği Hakkında

- 2017 - 15 - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği Hakkında

- 2017 - 14 - Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Hakkında

- 2017 - 13 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında

- 2017 - 12 - EK8-Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının Duyurusu

- 2017 - 11 - Asgari Ücret Desteğinden Yararlanılacak Prime Esas Günlük Kazanç Tutarı Artırılmıştır

- 2017 - 10 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin Ayrıntıları Belirlendi.

- 2017 - 09 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

- 2017 - 08 - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Hakkında

- 2017 - 07 - 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna Madde Eklenmesi Hakkında

- 2017 - 06 - Damga Vergisi, KDV İadesi ve ÖTV Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

- 2017 - 05 2016 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2017 - 04 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunulan Ancak Süresinde Ödenemeyen Borçlar ile Ödenmesi Gereken Taksitlerin Süre Uzatımı Hakkında

- 2017 - 03 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Sigorta Prim Ödemelerinin Bir Kısmının Ertelenmesi Hakkında

- 2017 - 02 Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

- 2017- 01 - 2017 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında

- SGK Borç Ödeme Süre Uzatımı Hakkında

- 2016 - 22 sayılı Sirküler

- 2017 Yılı Defter Açılış Onayları Hakkında

- 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında

- 24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatıldı.

- Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

- Banka Kartları ve Kredi Kartlarında Taksit Sayısı Değişikliği Hakkında

- Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında

- Bazı Konut teslimlerinde KDV oranının % 18 den % 8 e indirilmesi Hakkında

- 6736 sayılı kanunun vergi, sosyal güvenlik prim borçları ve diğer borçlara ilişkin yapılandırma hükümleri

- Kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu kaldırıldı.

- 2016/02.Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2016 Yılı Mali Tatil Uygulaması Hk.

- 2015 Yevmiye Defteri Kapanış Onayı 30 Haziran 2016 Son..!

- Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2016.01 Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- Asgari Ücretteki Artış Sonrası Hazine Tarafından İşverene Verilecek Destek İle İlgili yayınlanan 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 2015 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- Artvin İline bağlı Murgul İlçesindeki amme borçlularının vergi dairelerine olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin tebliğ

- 2016 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında

- E-Tebligat Sistemine Başvuru ve Kullanma Zorunluluğu Süresi Uzatıldı.

- Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu Ertelenmiştir.

- Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu 01 Ocak 2016 dan İtibaren 7.000.-TL Olarak Belirlendi