Sirküler

- 2024- 29 ‘562 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hk;

- 2024-28 : ‘Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik hk;

- 2024-27 ‘Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik hk;

- 2024-26 : ‘17 Mayıs 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması hk;

- 2024 25 Bazı Stopaj Oranları hk;

- 2024 24 2024 Hesap Dönemi Birinci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi hk;

- 2024 23 ‘Yeme İçme Hizmetlerinde KDV Oranı Uygulamasına İlişkin Tebliğ hk;

- 2024-22 . Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

- 2024 21 ‘Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları hk;

- 2024-20 1 Nisan 2024 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2023 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formları ve e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve "Elektronik Defter Beratları"nın Yüklenme Süreleri hk

- 2024-18 : ‘Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran hk;

- 2024-17 : ‘Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri hk;

- 2024-16 : ‘Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:50) hk;

- 2024-15 ‘164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri hk;

- 2024-14 ‘1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin GİB Duyurusu hk;

- 2024-13 ‘E-Defter Uygulamasında Hatırlatma hk;

- 2024-11 : ‘Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin GİB Duyurusu” hk;

- 2024-10 ‘Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndiriminde Oran” hk;

- 2024- 09 Kıdem Tazminatı Tavanı hk

- 2024-08 : İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik” hk;

- 2024-07 : ’68 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği” hk;

- 2024-06 : ‘Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların YN ÖKC’ler ile Değiştirilmesi Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ” hk;

- 2024-05 : ‘Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme” hk;

- 2024-04 ‘2024 Yılında VUK Kapsamında Uygulanacak Cezalar ile Çeşitli Had ve Tutarlar”hk;

- 2024-03 : ‘2024 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı” hk;

- 2024-02 ‘2024 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar” hk;

- 2024-1 ‘Enflasyon düzeltmesi” hk;

- 2023-67 ‘Bazı Stopaj Oranlarının Uygulanmasında Sürelerin Uzatılması” hk;

- 2023-66 ‘İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları” hk;

- 2023- 65 ‘Ücret ile Asgari Ücret Tutarı” hk;

- 2023-64 ‘Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik” hk;

- 2023-63 : ‘Beş Milyon Türk Lirası Üzerinde Verilecek Krediler için Hesap Durumu Belgesi Alma Zorunluluğu” hk

- 2023 62 ‘Ar-Ge İndirimi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnasından Faydalananların Fon Ayırma ve Yatırım Yapma Yükümlülüklerinde Değişiklik” hk;

- 2023 61 İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulamasına İlişkin” hatırlatma

- 2023-60 ‘Aile Ve Gençlik Fonuna Yapılan Bağış Ve yardımlar” hk;

- 2023-59 ‘Yeniden Değerleme Oranı” hk;

- 2023-58 ‘Yatırım Teşvik Tebliğinde Değişiklik” hk;

- 2023-57 ‘Yeni Kurulacak Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları” hk;

- 2023 55Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranı Hakkında” hk;

- 2023-54‘Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişikliği Hakkında” hk;

- 2023-53 Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı

- 2023 52 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı” hk;

- 2023 51 ‘Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1)” hk;

- 2023 50 ‘Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik” hk;

- 2023 49 ‘Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47)” hk;

- 2023-48 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik” hk;

- 2023 46 7456 Sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”hk

- 2023 45 : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı hk;

- 2023-44 Kıdem Tazminatı Tavanı hk;

- 2023-43 KDV Oranlarında Değişiklik hk;

- 2023-42 : 3 Temmuz 2023 Tarihi Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Beyannameler hk;

- 2023-41 Özet Döviz Pozisyon Raporlamasına İlişkin Bildirim Yükümlülüğü hk;

- 2023-40 Bazı Stopaj Oranları Hakkında Kararı hk

- 2023 39 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranı hk;

- 2023-38 Asgari Ücret hk

- 2023-37 : Ek Kurumlar Vergisinin Tecili.hk

- 2023- 36 Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.hk

- 2023 35 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri hk;

- 2023-34 Vergi Levhası Oluşturma hk;

- 2023-33 17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması hk;

- Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Sürelerin Uzatılması hk

- 2023 31Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk;

- 2023-30 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı hk;

- 2023-29 : Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri hk

- 2023-28 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği hk

- 2023-27 İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği hk;

- 2023-26 Varlık Barışından Yararlanmak İçin Son Gün 31 Mart 2023 !

- 2023-25 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun hk

- 2023-24 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7438 Sayılı Kanun hk

- 2023-23 21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği hk

- 2023 22 Konteyner ve Prefabrik Yapı Teslimlerinde KDV Oranının %1'e İndirilmesinin Kapsamı hk

- 2023-21 31.12.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar hk

- 2023-20 Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında GİB Duyurusu hk

- 2023-19 Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlanı hk;

- 2023-18 Bağış ve Yardımlar hk;

- 2023-17 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi hk;

- 2023-16 31/12/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası hk;

- 2023-15 546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hk;

- 2023-14 Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran hk;

- 2023-13 7431 Sayılı Kanun hk;

- 2023-12 Kıdem Tazminatı Tavanı Güncellemesi hk;

- 2023-11 : 2022 Adat Faizi hk;

- 2023-10 2022 Değerlemesinde Esas Alınacak 31.12.2022 Tarihli Döviz Kurları hk;

- 2023-9 Kıdem Tazminatı Tavanı hk;

- 2023-8 322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hk;

- 2023-7 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik

- 2023-06 Makina ve Teçhizat Alımında KDV İstisnası Süresinin Uzatılması ve 2023 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırının Belirlenmesi hk;

- 2023-05 Çeşitli Vergi kanunlarında ve harçlarda 2023 Yılında Uygulanacak Tutarlar hk;

- 2023/04 2023 Yılı Damga Vergisi Tutarları hk;

- 2023-03 2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar hk;

- 2023-02 GVK Geçici 67'de Yer Alan Bazı İndirimli Stopaj Oranların Uygulama Süresi hk;

- 2023-01 6111 Kanun Numaralı Prim Teşviki Süresinin Uzatılması hk;

- 2022 78 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Tutulması Gereken Defterlerin Tasdiki hk;

- 2022-77 2023 Yılı Asgari Ücret Tutarı hk;

- 2022 76 Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması hk

- 2022 75 Eğlence Vergisinin Oranı hk;

- 2022 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Teşvik Belgesi Müracaatları hk;

- 2022 71 Ba - Bs Bildirimi Verme Zorunluluğu İlişkin VUK Tebliği hk;

- 2022-70 Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapılması. hk;

- 2022 69 Bağımsız Denetime Tabi Şirketler. hk;

- 2022-68 Yeniden değerleme oranı. hk;

- 2022 67 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. hk

- 2022-30/09/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası. hk;

- 2022-26 Ekim 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması. hk

- 2022 64 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk;

- 2022 63 21.10.2022 Tarih ve 10338 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı hk;

- 2022-62 Yatırımlara Proje Bazli Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hk;

- 2022 61 : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı hk

- 2022 60 31/12/2021 ile 30/9/2022 Tarihleri Arasında Sahip Oldukları Döviz Mevduatları KKM Kapsamına Alınması hk

- 2022-59 : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 541) hk

- 2022-58 Varlık Barışı Düzenlemesine İlişkin hatırlatma;

- 2022-572022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği hk

- 2022-56 Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Sirküleri hk;

- 2022-53 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğ hk

- 2022-53 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğ hk

- 2022-52 26 Temmuz 2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması hk

- 2022-51 Vergi Usul Kanunu 540 Seri No’lu Genel Tabliği hk;

- 2022-50 Gecikme Zammı Ve Tecil Faiz Oranı hk;

- 2022-49 Kredi Kullanımına İlişkin Yeni BDDK Kararı hk;

- 2022-48 Şirketlerin 31/12/2021 ile 30/06/2022 Tarihleri Arasında Sahip Oldukları Döviz Mevduatları hk

- 2022-47 7417 Sayılı Kanunu hk;

- 2022-46 Asgari ücret tutarının ve İşçilere ödenen kıdem tazminatını tavan tutarı hk.

- 2022-44 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kararı hk;

- 2022-43 KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler hk

- 2022-42 Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2022 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hk;

- 2022-41 İnternet Ortamında Yayımlanan İlanlara Yönelik Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu hk;

- 2022-40Basit Usule Tabi Mükelleflere İlişkin 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hk;

- 2022-39 KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler hk;

- 2022 38 7407 Sayılı Kanun hk;

- 2022-37 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) hk

- 2022-36 : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) hk;

- 2022-35 : 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması hk;

- 2022-34 2022 hesap dönemi I. Geçici Vergi Döneminde (31.03.2022) geçerli olacak döviz kurları hk;

- 2022-33 Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Hk

- 2022-32 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) Hk.

- 2022-31Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Getirilmesi Hk;

- 2022-30 7394 Sayılı Kanun Hk;

- 2022-29 Şirketlerin 31/12/2021 ile 31/3/2022 Tarihleri Arasında Sahip Oldukları Döviz Mevduatları KKM Kapsamına Alabilmeleri Hk

- 2022-: Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Bazı İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Hk

- 2022-27 Bazı KDV oranlarında yapılan değişiklikler Hk;

- 2022-26 Yeni Kanun Teklifi İle Yapılması Öngörülen Vergi Düzenlemeleri Hk;

- 2022-25 Bazı KDV oranlarında yapılan değişiklikler Hk;

- 2022-24 TL'ye Dönüşüm Hesaplarında Vade Sonunda Banka Tarafından Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV oranı Hk.

- 2022-23 Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde yapılan değişiklikler Hk

- 2022-22 Fiziki Altın Varlıkların Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesine İlişkin Tebliğ Hk.

- 2022-21 Tüzel Kişilere 3 Aylık Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Açabilme İmkanı ve KKM Hesaplarının Vade Sonunda Yenilebilmesine Yönelik TCMB'ye Yetki Verilmesi Hk.

- 2022-20 Meskenlerde ve Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrikte KDV Oranı Hk.

- 2022-19 2022/Ocak Ayına İlişkin Cari Ay Prim Borçlarının Ödeme Süresi Hk.

- 2022-18 : Ekli ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ Hk.

- 2022-17 KDV Oranı Değişen Ürünlerin İadesi, Kur/Vade/Fiyat Farkı İle Ciro Primi Faturalarında KDV’nin Durumu Hakkında KDV Genel Uygulama Tebliğ Gereği Yapılacak İşlemler İle İlgili Hatırlatma.

- 2022-16Aynı Holding Bünyesindeki Firmaya veya Grup Firmasına Döviz Borcu Verilmesine İlişkin Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hk,

- 2022-15 : Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşların Sermayedar Olduğu Şirketlerin Yurt Dışından Transfer Ettikleri Döviz Tutarları YUVAM Hesabı Kapsamına Alınması Hk.

- 2022-14 17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.Hk.

- 2022-13 Türk Lirasına Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin %0 Oranlı Stopaj Uygulamasının Yürürlük Süreleri Hk.

- TL Katma Değer Vergisi Oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılması ve gıda ürünlerin için KDV oranı %1 olarak belirlenmesi Hk.

- 2022-11 TL Mevduata Dönüşümden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Hk.

- 2020-10 7338 Sayılı Yasa ile VUK 262. Maddesinde yapılan değişikliklerin hatırlatılması

- 2022-1 DUYURU

- 2022-09 7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk.

- 2022-08 Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği Hk.

- 2022-07-18 Ocak 2022 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatılması Hk;

- 222-06-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40) Hk;

- 2022-05-İhracatçıya ve Üreticiye Kurumlar Vergisi İndirimi, Yatırım Fonu Katılma Belgesi Kâr Paylarına İstisna ve BES Uygulamasına İlişkin 7351 Sayılı Kanun Hk;

- 2022-4-Kıdem Tazminatı Tavanı Hk;

- 2022-3-Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Hk;

- 2022-02-Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Hk;

- 2022-01-Varlık Barışında Sürelerin Uzatılması Hk;

- 2021 - 34 - Sgk E-Tebligat Sistemi Başvuru Ekranın Açılması Hk.

- 2021 - 33 - Yeniden Değerleme Oranı Hk.

- 2021 - 32 - 7338 Sayılı “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Kanun Hk.

- 2021 - 31 - 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu Hk.

- 2021 - 30 - Otomobillere Ait Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Değiştirilmesi Hk.

- 2021 - 29 - Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Yükümlülüğü

- 2021 - 28 - Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri Verilme ve Ödeme Süreleri ile Form Ba Bs Bildirimlerinin Verilme ve E Defterlerin/E Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatımı Hk.

- 2021 - 27 - Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hk.

- 2021 - 26 - Tevkifatlı Fatura Düzenleme Sınırı Değişikliği ve Finansman Gider Kısıtlamasında KDV İndirim Konusu Hk.

- 2021 - 25-b - 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Hk.

- 2021 - 25-a - 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Hk.

- 2021 - 24 - Oranı Düşürülen Bazı KDV Oranları ile Stopaj Süre Uzatımları Hk.

- 2021 - 23 - Elektronik Defter Beratları'nın yüklenme süresinin uzatılması.Hk.

- 2021 - 22 - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) Hk.

- 2021 -21 - 2021 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2021 -20 - Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.hk.

- 2021 - 19 - Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi Uzatılması hk.

- 2021 - 18 - KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler Hakkında

- 2021 - 17 - Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Karar Hakkında

- 2021 - 16 - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj Oranı Artırımı Hakkında

- 2021 - 15 - Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yapılan Konut İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı %1’e İndirilmesi Hakkında

- 2021 - 14 - Form Ba ve Form Bs uygulamasinda değişiklik yapan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında

- 2021 - 13 - Covid-19 Salgın Nedeniyle Faaliyetlerine Geçici Süre Ara Verilen Sektörlerdeki Mükellefler İçin 1/12/2020 Tarihinden İtibaren Mücbir Sebep Hali İlan Edilmesi Hakkında

- 2021 - 12 - Nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve ilave istihdam teşviği tutarlarının güncellenmesi hakkında

- 2021 - 11 - Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi

- 2021 - 10 - 2020 Yılında Dikkate Alınacak Nakdi Sermaye Artışında Uygulanacak Faiz Oranı %19,62’dir.

- 2021 - 09 - Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayımlanması Hakkında

- 2021 - 08 - 2021 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri

- 2021 - 07 - Ocak/Mart 2020 Dönemi E-Defter Berat Dosyalarının İkincil Dosyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında

- 2021 - 06 - 2020 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2021 - 05 - 2021 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları Hk.

- 2021 - 04 - 2021 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Oranın Belirlenmesi

- 2021 - 03 - 2021 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında

- 2021 - 02 - 2021 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlenmiştir.

- 2021 - 01 - 2021 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları ile Engellilere ÖTV'den İstisna Araç Satışındaki Parasal Sınır Yeniden Belirlenmiştir.

- 2020 - 60 - 2021 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Tutarlar Hakkında

- 2020 - 59 - 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve Ödeme Süresi Uzatımı Hakkında

- 2020 - 58 - Oranı Düşürülen Bazı Kdv Oranları ile Stopaj Süre Uzatımları ile Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı Hk.

- 2020 - 57 - Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları 31.12.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

- 2020 - 56 - 2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

- 2020 - 55 - 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 2020 - 54 - 2020 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2020 - 53 - Kısa Çalışma Ödeneği ile Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süre Uzatımı Hakkında

- 2020 -52 - Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süre Uzatımı Hakkında

- 2020 - 51 - Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde KDV Oranı Değişikliği ile Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı Hakkında

- 2020 - 50 - Bazı KDV Oranları ve Stopaj Oranları Değişikliği İle Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamasında Süre Uzatımı Hakkında

- 2020 - 49 - Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin ve Sözleşme Fesih Yasağının Uzatılması Hakkında

- 2020 - 48 - 2019 Yılına Ait Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiki Hakkında

- 2020 - 47 - Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında

- 2020 - 46 - Gelir Vergisi Kanunu 311 Seri Nolu Tebliğ Hakkında

- 2020 - 45 - Elektronik Defter Beratları'nın Yüklenmesinin Süre Uzatılması Hakkında

- 2020 - 44 - 2019 Yılına Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Alınması Hk.

- 2020 - 43 - 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2020 - 42 - 2020 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2020 - 41 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 32) Hakkında

- 2020 - 40 - 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 Üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Duyurusu Hakkında

- 2020 - 39 - 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında

- 2020 - 38 - 24 Nisan 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2020/Mart (Vergilendirme Dönemi Üç Aylık Olan Mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemi Dâhil) Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme e vdeme Sürelerinin Uzatılması ile 2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru Hakkında

- 2020 - 37 - 30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Olarak, Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında

- 2020 - 36 - 30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2020 - 35- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ertelenmesi Hakkında

- 2020 - 34 - Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Prim Ödemeleri ile Bazı Bağkur Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında

- 2020 - 33 - Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2020 - 32 - Kredi Kartı İle Ödenebilen Vergi Türleri Hakkında

- 2020 - 31 - Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına İlişkin KDV Tevkifatı Uygulaması Hakkında

- 2020 - 30 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılacak Mükelleflerin İnteraktif İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Sorgu Yapması Hakkında

- 2020 - 29 - 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında

- 2020 - 28 - Kısa Çalışma Ödeneği ile İlgili İşkur Tarafından Hazırlanan Sıkça Sorulan Sorular Hakkında

- 2020 - 27 - Koronavirüs (COVID-19) Salgınından ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Doğrudan Etkilenen Mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu 518 Sıra Nolu Tebliğ Yayınlandı.

- 2020 - 26 - Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru

- 2020 - 25 - Şubat Dönemine Ait Beyanname ve Bildirimler ile e-Defter Berat Verme Süre Uzatımı Hakkında

- 2020 - 24 - Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) Hakkında

- 2020 - 23 - 2019 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılması Hakkında

- 2020 - 22 - Bazı KDV Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk.

- 2020 -21 - Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme sürelerinin uzatılması.

- 2020 - 20 - GEKAP Usul ve Esasları Hakkında Hatırlatma

- 2020 - 19 - Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Uzatılması Hakkında Karar Yayınlandı.

- 2020 -18 - 517 Sıra No’lu Kanun Yolundan Vazgeçme Seçeneğine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

- 2020 - 17 - Değerli Konut Vergisinde Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı.

- 2020 - 16 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01/03/2020 Tarihine Ertelenmiştir.

- 2020 - 15 - 2019 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2020- 14 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Düzenleme Kılavuzları ve Sıkça Sorulan Sorular

- 2020 - 13 - e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

- 2020 - 12 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesine İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

- 2020 - 11 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515) Yayımlandı.

- 2020 - 10 - Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi.

- 2020 - 09 - Tavuk Yumurtası, Toptancı Halleri ve Su Ürünleri Toptan Satış Yerlerinde Yapılan Balık Teslimleri İle Mobilyada KDV İndirildi.

- 2020 - 08 - 2020 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Oranın Belirlenmesi.

- 2020 - 07 - 2020 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlenmiştir.

- 2020 - 06 - İhracat bedellerinin Türk Lirasına çevrilmesi zorunluluğu kaldırıldı

- 2020 - 05 - 2020 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri.

- 2020 - 04 - 2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları ile Engellilere ÖTV'den İstisna Araç Satışındaki Parasal Sınır Yeniden Belirlenmiştir.

- 2020 - 03 - Tecil Faiz Oranının ve Gecikme Zammı Oranının İndirilmesi Hk.

- 2020- 02 - 30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1948 sayılı Karar ile varlık barışına ilişkin süreler ve 1950 sayılı Karar ile imalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama süreleri uzatılmıştır.

- 2020 - 01 - 2020 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında

- 2019 - 47 - VERBİS'e kayıt süresi uzatılmıştır.

- 2019 - 46 - Makine ve teçhizat tesliminde KDV istisna süresi uzatılmıştır.

- 2019 - 45 - İhracat Genelgesinde esas Alınacak döviz kurlarına ilişkin değişiklik yapılmıştır.

- 2019 -44 - Alacak ve Borç Senetleri reeskont oranında değişiklik yapılması hk.

- 2019 - 43 - 23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı yeniden değerleme oranı % 22,58 olarak belirlenmiştir.

- 2019 - 42 - e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek ve tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi aşan faturaların e-arşiv fatura olarak GİB portalından düzenlenmesine ilişkin duyuru

- 2019 - 41 - 2018 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden kaynaklanan kdv iade talebinin en geç kasım 2019 kdv beyannamesi ile talep edilmesi gerekmektedir.

- 2019 - 40 - 2020 yılı için defter tasdik işlemleri, e-defter, e-fatura uygulamaları, verbis sistemi, muhtasar ve hizmet prim beyannamelerinin birleştirilmesi, bağımsız denetime tabi olma hadleri konularında önemli hatırlatmalar.

- 2019 - 39 - 7194 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Vergiler ve Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler Hakkında

- 2019 - 38 - Turizm Payının Beyanı Ve Tahsiline İlişkin Usul Ve Esasları İçeren 1. Sıra Nolu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Hakkında

- 2019 - 37 - Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme süresi 4 Kasım 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

- 2019 - 36 - 1 No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Hak.

- 2019 - 35 - Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler İçeren Vergi Usul Kanunu 511 Sıra No’lu Tebliğ Hakkında

- 2019 - 34 - İşyeri Değişikliği ve Nakil İşlemlerine Yönelik Düzenlemeler İçeren Vergi Usul Kanunu 510 Sıra No’lu Tebliğ Hak.

- 2019 - 33 - Elektronik Ortamda Düzenlenen Belge Uygulamalarına ilişkin 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı.

- 2019 - 32 - Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılmasına olanak sağlanmıştır

- 2019 - 31 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 27 Seri No’lu Tebliği Yayımlandı.

- 2019 - 30 - Merkez Bankası Reeskont Faiz Oranı ve Avans Faiz Oranları Değişikliği Hk.

- 2019 - 29 - 2019 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2019 - 28 - Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemleri’ne (VERBİS) Kayıt Süresinin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Hatırlatma

- 2019 - 27 - Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlendi.

- 2019 - 26 - Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranının %8'e İndirilmesi Hk.

- 2019 - 25 - İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle, Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması Hk.

- 2019 - 24 - İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresinin Uzatılması Hk.

- 2019 - 23 - 2019 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2019 - 22 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6) Hk.

- 2019 - 21 - 2018 Yılına Ait Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiki Hk.

- 2019 - 20 - 2019 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2019 - 19 - 2018 Yılına Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Alınması Hk.

- 2019 - 18 - Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oran ve Tutarları ile KDV Oranlarında Değişiklik hakkında

- 2019 - 17 - Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hakkında

- 2019 - 16 - 1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Verilmesi Gereken Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.

- 2019 - 15 - İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi Hk.

- 2019 - 14 - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 Uncu Maddesi Uyarınca Ücret, Prim Desteği Genel Uygulamaları Hakkında

- 2019 - 13 - Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna Uygulamasınında Yer Aldığı 25 seri No’lu Kdv Uygulama Genel Tebliği Hk.

- 2019 - 12 - 2. El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti İle İştigal Eden Mükelleflerin, 2. El Motorlu Kara Taşıtı Satışlarında Uygulanacak Kdv Oranı Hakkında

- 2019 - 11 - Şubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2018 Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

- 2019 - 10 - Konut ve İşyerlerinde KDV oranı İle Tapu Harcı İndiriminde Süre Uzatımı ve Bazı KDV Oranları ile ÖTV Oranlarında Uygulanan İndirimlerin Süre Uzatımı Hakkında

- 2019 - 09 - Tazminat Ödemelerinde Gelir Vergisi İstisnası ve Yasal Düzenlemeler Hakkında

- 2019 - 08 - Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanında %5’lik Vergi İndiriminde 10 TL Sınırı 250 TL’ye Çıkartılmıştır.

- 2019 - 07 - İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatılması Hakkında

- 2019 - 06 - 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması Hakkında

- 2019 - 05 - Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumu Hakkında

- 2019 - 04 - 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması Hakkında

- 2019 - 03 - 2018 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2019 - 02 - 2019 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında

- 2019 - 01 - Konut ve İşyeri Teslimlerinde Uygulanacak KDV ve Tapu Harcı ile Bazı Mallarda Uygulanan Kdv Ve Ötv İndirimi Süre Uzatımı Hk.

- 2018 - 45 - 7143 sayılı Kanundan Yararlanma Hakkını Kaybedenlere Ödenmeyen Taksitlerin 2019 yılı Şubat Ayı Sonuna Kadar Ödeme İmkanı Getirilmiştir

- 2018 - 44 - Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılımın Usul ve Esaslarının Hatırlatılması Hakkında

- 2018 - 43 - E-Fatura , E-Arşiv ve Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Şartları Hatırlatılması Hakkında

- 2018 - 42 - 2019 Yılı Defter Tasdikleri Hakkında

- 2018 - 41 - Türk Parası Kıymetini Korum Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

- 2018 - 40 - Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi Hakkında

- 2018 - 39 - Uyumlu İşverenlere SGK Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Hakkında

- 2018 - 38 - İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Genelge Yayınlandı.

- 2018 - 37 - Konut ve İşyerlerinde KDV oranı ve Tapu Harcı İndiriminde Süre Uzatımı ile Bazı KDV Oranları ile ÖTV Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2018 - 36 - 2018 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2018 - 35 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5) Hk.

- 2018 - 34 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/51) Hakkında

- 2018 - 33 - 7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Taksit Ödeme Süresi Hk.

- 2018 - 32 - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

- 2018 - 31 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında

- 2018 - 30 - İhracat Bedellerinin 6 (Altı) Ay Süreyle Fiili İhraç Tarihinden İtibaren 180 Gün İçerisinde Yurda Getirilmesi ve Bu Bedellerin En Az % 80’inin Bir Bankaya Satılması Zorunlu Hale Getirilmiştir.

- 2018 - 29 - Muhtasar,Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 28 - 2018 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2018 - 27 - SGK Duyurusu Hakkında

- 2018 - 26 - Muhtasar,Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 25 - Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiki Hk.

- 2018 - 24 - Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Dair Karar Hk.

- 2018 - 23 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) Hk.

- 2018 - 22 - 7144 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile Vergi Usul Kanunu 494-495-496-497 Sıra Nolu Genel Tebliğ Hk.

- 2018 - 21 - 2017 Yılına Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Alınması Hk.

- 2018 - 20 - Elektronik Defter (E-Defter) Uygulamasına Dâhil Olanlar Tarafından 31 Mayıs 2018 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken “Elektronik Defter Beratları”Nın Yüklenme Süresinin Uzatılması Hk.

- 2018 - 19 - 7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Hk.

- 2018 - 18 - Muhtasar,Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 17 - İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı Değişikliği, Hurda Araçların Kayıt ve Tescilinin Silinmesi Durumunda ÖTV İndirimi Hk.

- 2018 - 16 - 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 15 - Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı İşleme Alındı

- 2018 - 14 - Konut Ve İşyeri Teslimlerinde 31.10.2018’e Kadar Tapu Harcının Binde 15 Oranı Üzerinden Uygulananağı, Konut Teslimlerinde % 18 KDV Oranına Tabi Olanların 31.10.2018’e Kadar %8 Oranında Uygulanacağı Ve Sanayi Sicil Belgesine Haiz Mükelleflerin KDV İstisnası Uygulayarak Alabileceği Makine Ve Teçhizat Hakkında

- 2018 - 13 - 2018 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2018 - 12 - Muhtasar,Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 11 - 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, Elektronik Defter (E-Defter) Uygulamasına Dâhil Olanlar Tarafından 30 Nisan 2018 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken “Elektronik Defter Beratları”Nın Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 10 - 7104 Sayılı KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 2018 - 09 - 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 2018 - 08 - 2017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 0 7 - 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında

- 2018 - 06 - 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2018 - 05 - 2018 Yılı Defter Tasdiki Yenileme (Ara Tasdik) Hakkında

- 2018 - 04 - 2017 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2018 - 03 - 2018 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Hakkında

- 2018 - 02 - 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 15. Maddesinde Öngörülen İşbaşı Eğitim Programı Sigorta Primi Desteğinin Süresinin Uzatımı Hakkında

- 2018 - 01 - 2018 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında

- 2017 - 62 - 2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Duyuru

- 2017 - 61 - 2018 Yılı Defter Tasdikleri Hakkında

- 2017 - 60 - Defter Beyan Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu 486 Sıra Nolu Genel Tebliği Hakkında

- 2017 - 59 - Bireysel Emeklilik Sistemine 01.01.2018 de Otomatik Katılımın Hatırlatılması Hakkında

- 2017 - 58 - 2018 yılı E-Fatura ,E-Defter, E-Arşiv ve Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartlarının Hatırlatılması Hakkında

- 2017 - 57 - E- İrsaliye, E- Serbest Meslek Makbuzu ve E-Müstahsil Makbuzuna İlişkin Düzenlemelerin yer Aldığı Vergi Usul Kanunu 487 Sıra Nolu Genel Tebliği Yayınlandı

- 2017 - 56 - 2017 Yılı Kasım Ayı Sigorta Primleri ile Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayı Sigorta Primleri Ödemesi Hk

- 2017 - 55 - Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Ücret Ödemelerinde Asgari Geçim İndirimi Eklenmesi

- 2017 - 54 - 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

- 2017 - 53 - Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2017 - 52 - Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru

- 2017 - 51 - Ertelenen SGK Ödemelerinin Hatırlatılması Hk.

- 2017 - 50 - 2017 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2017 - 49 - Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Tevkifat Uygulamasına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Hakkında

- 2017 - 48 - Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında

- 2017 - 47 - 1 No’lu KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında

- 2017 - 46 - Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde yapılan KDV tevkifat oranı 3/10 oldu.

- 2017 - 45 - Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının 1 No’lu Kdv Beyannamesi ile Beyan Edilmesinin Ertelenmesi Hakkında

- 2017 - 44 - Vergi Usul Kanunu 95 Sıra No’lu Sirküleri Pişmanlık ve Islah Hakkında

- 2017 - 43 - Yıllık Ücretli izin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

- 2017 - 42 - 2017 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2017 - 41 - İzaha Davet Müessesesi İle İlgili Vergi Usul Kanunu 482 Sıra No’lu Genel Tebliği Yayınlandı.

- 2017 - 40 - 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Yer Alan İlave İstihdam Sigorta Prim Teşviğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

- 2017 - 39 - 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Hk.

- 2017 - 38 - 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında

- 2017 - 37 - İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu Hakkında

- 2017 - 36 - 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Araç Kiralamaları ve Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tutarına Bakılmaksızın Tahsilat ve Ödemelerin Banka ve Özel Finans Kuruluşları Aracılığıyla Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir.

- 2017 - 35 - 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Hurdaya Çıkarılan Araçlarda Vergi Teşviği

- 2017 - 34 - 7020 Sayılı Kanunun Vergi, Sosyal Güvenlik Prim Borçları Ve Diğer Borçlara İlişkin Yapılandırma Hükümleri Hakkında

- 2017 - 33 - 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatıldı.

- 2017 - 32 - SGK Duyurusu Hakkında

- 2017 - 31 - Muhtasar,Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.

- 2017 - 30 - Yabancılara Konut ve İşyeri Tesliminde Kdv İstisnasına İlişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No’lu Tebliğ Hakkında

- 2017 - 29 - 2016 Yılına Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Alınması Hk.

- 2017 - 28 - Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletlerinde Ötv, Mobilyalarda Kdv Oranı Değişikliğinin Uygulama Süresi Uzatıldı

- 2017 - 27 - 2017 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2017 - 26 - SGK Duyurusu Hakkında

- 2017 - 25 - Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.

- 2017 - 24 - Muhtasar,Damga Vergisi,Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

- 2017 - 23 - 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici 17 nci Maddesi İle Getirilen İşveren Desteğinde Sigortalının Son 3 Ay İçinde Bildirimi Yapılmamış Olması Şartı Son 3 Ayda 10 Günden Fazla Bildirilmemesi Olarak Değiştirildi.

- 2017 - 22 - EK8-Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim Hakkında

- 2017 - 21 - Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

- 2017 - 20 - Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru

- 2017 - 19 - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 18 İnci Maddesi İle Getirilen Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Usul ve Esasları Belirlendi.

- 2017 - 18 - 488 Sayılı Damga Vergisi Kanuna Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergi Oranları İle 492 Sayılı Harçlar Kanuna Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlarda Değişiklik Yapan BKK Hk.

- 2017 - 17 - 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında

- 2017 - 16 - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği Hakkında

- 2017 - 15 - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği Hakkında

- 2017 - 14 - Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Hakkında

- 2017 - 13 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında

- 2017 - 12 - EK8-Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının Duyurusu

- 2017 - 11 - Asgari Ücret Desteğinden Yararlanılacak Prime Esas Günlük Kazanç Tutarı Artırılmıştır

- 2017 - 10 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin Ayrıntıları Belirlendi.

- 2017 - 09 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

- 2017 - 08 - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Hakkında

- 2017 - 07 - 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna Madde Eklenmesi Hakkında

- 2017 - 06 - Damga Vergisi, KDV İadesi ve ÖTV Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

- 2017 - 05 2016 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2017 - 04 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunulan Ancak Süresinde Ödenemeyen Borçlar ile Ödenmesi Gereken Taksitlerin Süre Uzatımı Hakkında

- 2017 - 03 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Sigorta Prim Ödemelerinin Bir Kısmının Ertelenmesi Hakkında

- 2017 - 02 Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

- 2017- 01 - 2017 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında

- SGK Borç Ödeme Süre Uzatımı Hakkında

- 2016 - 22 sayılı Sirküler

- 2017 Yılı Defter Açılış Onayları Hakkında

- 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında

- 24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatıldı.

- Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

- Banka Kartları ve Kredi Kartlarında Taksit Sayısı Değişikliği Hakkında

- Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında

- Bazı Konut teslimlerinde KDV oranının % 18 den % 8 e indirilmesi Hakkında

- 6736 sayılı kanunun vergi, sosyal güvenlik prim borçları ve diğer borçlara ilişkin yapılandırma hükümleri

- Kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu kaldırıldı.

- 2016/02.Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2016 Yılı Mali Tatil Uygulaması Hk.

- 2015 Yevmiye Defteri Kapanış Onayı 30 Haziran 2016 Son..!

- Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2016.01 Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- Asgari Ücretteki Artış Sonrası Hazine Tarafından İşverene Verilecek Destek İle İlgili yayınlanan 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 2015 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- Artvin İline bağlı Murgul İlçesindeki amme borçlularının vergi dairelerine olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin tebliğ

- 2016 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında

- E-Tebligat Sistemine Başvuru ve Kullanma Zorunluluğu Süresi Uzatıldı.

- Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu Ertelenmiştir.

- Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu 01 Ocak 2016 dan İtibaren 7.000.-TL Olarak Belirlendi