2018 - 37 - Konut ve İşyerlerinde KDV oranı ve Tapu Harcı İndiriminde Süre Uzatımı ile Bazı KDV Oranları ile ÖTV Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 01.11.2018
Sirküler No :2018 / 37
Konu : Konut ve İşyerlerinde KDV oranı ve Tapu Harcı İndiriminde Süre Uzatımı ile Bazı KDV Oranları ile ÖTV Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar
           
            Konut ve İşyeri teslimlerinde KDV oran süre uzatımınında içerisinde yer aldığı 2018/287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.10.2018 tarihli 30581 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
Konut ve İşyeri Teslimlerinde Kdv Oran Süre Uzatımı Yapılmıştır.
 
                Bilindiği üzere Konut ve İşyeri Teslimlerine ilişkin KDV Oran değişikliği 14 ve 17 Sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.Bu defa ise mevcut KDV Oranı değişikliklerinin süresinde uzatıma gidilmiştir.
            Buna göre konut teslimlerinde % 18 KDV oranına tabi teslimler ile işyeri teslimlerinde 31.10.2018 olan süre 31.12.2018 tarihine kadar uzatılarak KDV oranı  % 8 olarak uygulanacaktır.
Tapu Harcında Süre Uzatımı Yapılmıştır.
 
            Bilindiği üzere Konut ve İşyeri Teslimlerine ilişkin Tapu Harcı Oran değişikliği 14 Sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.Bu defa ise mevcut Tapu Harcı Oran değişikliğinin süresinde uzatıma gidilmiştir.
            Buna göre31.10.2018 olan mevcut süre 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
 
 
 
 
Mobilya Ürünlerinde KDV Oranı Düşürülmüştür.
 
           Ekli 1 sayılı listede yer alan ürünlerde 31.12.2018 (bu tarih dahil) KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır.İlgili liste 1 Sayılı Cetvel olarak sirküler ekimizde yer almaktadır.
 
Traktör,Minibüs,Otobüs KDV Oranları Düşürülmüştür.
 
            İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan malların KDV oranı 31.12.2018 (bu tarih dahil) % 1 olarak uygulanacaktır.
           
            Binek Otomobil ve Bazı Ürünlerde Özel Tüketim Vergisinde Değişikliğe Gidilmiştir.
            31.12.2018 (bu tarih dahil ) tarihine kadar geçerli olmak üzere bazı ürünlerde Özel Tüketim Vergisi Oranında değişikliğe gidilmiş olup, ilgili listeler 2 ve 3 Sayılı Cetvel olarak sirküler ekimizde yer almaktadır.
 
 
      Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.