Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

- Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki
- Mali Tabloların Tasdiki
- KDV ve ÖTV İadelerinin Tasdiki
- Vergi İstisna ve Muafiyetlerinin Tasdiki
- Yatırım İndirimi Uygulamalarının Tasdiki
- Sermaye Yedekleri ve İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye
- Artırımının Tasdiki
- Sermayenin Mevcudiyetinin ve Ödendiğinin Tasdiki
- Banka Kredilerine İlişkin Mali Raporların Tasdiki
- Vakıf ve Derneklerde Vergi Muafiyeti Şartlarının Tasdiki
- Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdiki
- Diğer Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik Raporları