Eğitim Hizmetleri

- Şirketlerin Mali Departmanlarına Yönelik Eğitim
- Mali Mevzuatta Ortaya Çıkan Yeni Uygulamaların Eğitimi
- Mevzuat Değişikliklerinin Şirketlere Düzenli Bildirilmesi
- Spesifik Konularda Sektör Temsilcilerine Yönelik Eğitim
- İnsan Kaynakları
- Personel İhtiyacının Tespiti ve Planlama
- Ekip Kurulması ve Yönetimi
- Personel Seçimi Değerlendirme Ve İşe Alma
- Personel Eğitimi
- Kariyer Yönetimi