Yönetim Kadrosu

SALİM ARSLANHAN
Yeminli Mali Müşavir – Sorumlu Ortak Baş Denetçi
salimarslanhan@bogaziciymm.com.tr
 
1964 yılında Bayburtta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bayburtta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığınca 1989 yılında açılan sınavı kazanarak Gelirler Kontrolörü oldu. 1997 yılında bir süre İstanbul Defterdarlığı Ulaştırma Vergi Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. Maliye Bakanlığında Gelirler Başkontrolörü olarak çalışırken 25.03.2005 tarihinde Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere istifa etti. Halen Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirliğin ortağı ve müdürü olarak görev yapmaktadır.
 
 
 
 
 
 

AHMET ŞAHİN
Yeminli Mali Müşavir – Sorumlu Ortak Baş Denetçi
ahmetsahin@bogaziciymm.com.tr
 
01.07.1973 tarihinde Sivasın Zara İlçesinde doğdu. Sırasıyla; Zara Osmaniye Köyü İlkokulu, Zara Cumhuriyet Ortaokulu, İstanbul Sefaköy Halkalı Ziraat Meslek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden (1995) mezun oldu. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk bilim dalında yüksek lisans (tez aşamasında) yapmaktadır. Meslek hayatına 09.12.1996 tarihinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak başladı. Açılan sınavda başarılı olması üzerine, 05.01.1998 tarihinde Maliye Bakanlığı Stj. Gelirler Kontrolörlüğü mesleğine geçiş yaptı. 2001 yılında Gelirler Kontrolörü, 2008 yılında da Gelirler Başkontrolörü olarak atandı. 23.07.2007-07.10.2008 tarihleri arasında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığında Grup Müdürü olarak görev yaptı. Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Başmüfettişi olarak görev yapmakta iken, 14.12.2012 tarihinde görevinden ayrılarak, Yeminli Mali Müşavirlik yapmak üzere Boğaziçi YMM ve Denetim A.Ş. bünyesine katıldı.
 

AYSEL DUMAN
Yeminli Mali Müşavir
ayselduman@bogaziciymm.com.tr
 
 
1962 yılında Ankara Nallıhan’da doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Açılan giriş sınavını kazanarak 07.10.1985 tarihinde Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü’ne başladı. Yeterlilik sınavında başarı göstererek 1989 yılında Gelirler Kontrolörü olarak atandı. 1996 yılında Gelirler Başkontrolörü oldu. 1996-1997 yıllarında ABD’de bulundu. 1990 yılında katıldığı Gelirler Kontrolörleri İstanbul Grup Başkanlığı’nda; 2002 yılında Grup Başkan Yardımcılığı, 2003-2005 yıllarında da Grup Başkanlığı yaptı. Ayrıca Vergi Sorunları Dergisinde Genel Yayın Yönetmenlıği yaptı ve makaleleri yayımlandı. Açılan sınavda başarı göstererek 2014 yılında, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşundan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı almaya ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulundan da Bağımsız Denetçi Yetki Belgesi almaya hak kazandı. 2011 yılından itibaren Vergi Başmüfettişi olarak atanmış olup, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme Komisyonunda bulundu. Halen Rapor Değerlendirme Komisyonunda görev yapmakta iken, 17.07.2017 tarihinde emekli olup, Yeminli Mali Müşavirlik yapmak üzere Boğaziçi Y.M.M. ve Denetim A.Ş. bünyesine katılmıştır.
 
 

NURAY ARSLANHAN
Yeminli Mali Müşavir
nurayarslanhan@bogaziciymm.com.tr
 
1967 yılında Ankara’da doğdu. 1989’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Açılan giriş sınavını kazanarak 16.07.1990 tarihinde Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü’ne başladı. Yeterlilik sınavında başarı göstererek 1993’de Gelirler Kontrolörlüğü’ne atandı. 2001’de Gelirler Başkontrolörü oldu. Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda Vergi Başmüfettişi iken, 15.09.2017 tarihinde emekli olup, Yeminli Mali Müşavirlik yapmak üzere Boğaziçi Y.M.M. ve Denetim A.Ş. bünyesine katılmıştır.