2020 - 31 - Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına İlişkin KDV Tevkifatı Uygulaması Hakkında

 
VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 30.03.2020
Sirküler No : 2020 / 31
Konu : Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına İlişkin KDV Tevkifatı Uygulaması Hakkında
          Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin Mücbir Sebep Süresince, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarında KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır. 
            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde; kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde; kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde ise kısmi tevkifat kapsamındaki teslimler belirtilmiştir.
            Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin 2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar başlıklı bölümünde “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.”  İbaresi yer almaktadır.
            Bu kapsamda, Vergi Usul Kanunu 518 Sıra No’lu Tebliğ uyarınca     01.04.2020-30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.
Mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin, mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflere, kısmi tevkifat kapsamındaki alımlara ilişkin düzenleyecekleri faturalarda KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.
            Diğer yandan Tam Tevkifat uygulamasında herhangi bir değişiklik yer almamaktadır.
            Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.