2021 - 26 - Tevkifatlı Fatura Düzenleme Sınırı Değişikliği ve Finansman Gider Kısıtlamasında KDV İndirim Konusu Hk.

VERGİ SİRKÜLERİ
 
 
Sirküler Tarihi: 11.06.2021
Sirküler No     : 2021 / 26
Konu                : Tevkifatlı Fatura Düzenleme Sınırı Değişikliği ve Finansman Gider Kısıtlamasında KDV İndirim Konusu Hk.
 
            Resmi gazetede yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca yayımlanan Tevkifatlı Fatura Hadleri Değişikliği ve Finansman Gider Kısıtlamasına konu finansman faturaları KDV’sinin muhasebe kayıtlarında indirimi sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
            a- KDV G.U.T. Tevkifatlı Fatura Düzenlenmesinde Uygulanması Gereken Sınır
            Bilindiği üzere, 03.06.2021 tarihi ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KDV Uygulama tebliğinde değişiklik yapılmış, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Tevkifatlı fatura düzenleme haddini 1.000 TL dan 2.000 TL yükseltilmiş olup yürürlük tarihinde kesilecek faturalarda dikkate alınması gerekecektir.
            Buna göre, yukarıda açıklandığı üzere Resmi Gazete’de yayınlanan KDV uygulama tebliğinde yapılan düzenleme ile yayımı tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere uygulanacaktır.
Karar 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
            b- Finansman Gider Kısıtlamasında KDV İçeren Faturalar
                        03.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca yayımlanan 193 GV. Kanunun 41. Maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 KV. Kanunun 11. Maddesinin birinci fıkrasının i bendi gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 KDV Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmemektedir.
            Finansman Gider Kısıtlamasına konu olan KDV unsurlu finansman giderlerine ait faturalarda ki KDV’nin, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi benimsenmiştir.
3065 KDV Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması, yani Finansman Gider Kısıtlamasına konu faturalarda yer alan KDV’nin indirim konusu yapılması Gelir İdaresi Başkanlığınca kabul görmüştür.
Karar 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
          Saygılarımızla,
    Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.VERGİ SİRKÜLERİ
 
 
Sirküler Tarihi: 11.06.2021
Sirküler No     : 2021 / 26
Konu                : Tevkifatlı Fatura Düzenleme Sınırı Değişikliği ve Finansman Gider Kısıtlamasında KDV İndirim Konusu Hk.
 
            Resmi gazetede yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca yayımlanan Tevkifatlı Fatura Hadleri Değişikliği ve Finansman Gider Kısıtlamasına konu finansman faturaları KDV’sinin muhasebe kayıtlarında indirimi sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
            a- KDV G.U.T. Tevkifatlı Fatura Düzenlenmesinde Uygulanması Gereken Sınır
            Bilindiği üzere, 03.06.2021 tarihi ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KDV Uygulama tebliğinde değişiklik yapılmış, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Tevkifatlı fatura düzenleme haddini 1.000 TL dan 2.000 TL yükseltilmiş olup yürürlük tarihinde kesilecek faturalarda dikkate alınması gerekecektir.
            Buna göre, yukarıda açıklandığı üzere Resmi Gazete’de yayınlanan KDV uygulama tebliğinde yapılan düzenleme ile yayımı tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere uygulanacaktır.
Karar 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
            b- Finansman Gider Kısıtlamasında KDV İçeren Faturalar
                        03.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca yayımlanan 193 GV. Kanunun 41. Maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 KV. Kanunun 11. Maddesinin birinci fıkrasının i bendi gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 KDV Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmemektedir.
            Finansman Gider Kısıtlamasına konu olan KDV unsurlu finansman giderlerine ait faturalarda ki KDV’nin, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi benimsenmiştir.
3065 KDV Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması, yani Finansman Gider Kısıtlamasına konu faturalarda yer alan KDV’nin indirim konusu yapılması Gelir İdaresi Başkanlığınca kabul görmüştür.
Karar 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
          Saygılarımızla,
    Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.