2017 - 20 - Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru

 

VERGİ SİRKÜLERİ

 
Sirküler Tarihi: 21.03.2017
Sirküler No :2017 / 20
Konu : Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru
 

           

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından yapılan duyuru aşağıdaki gibidir.

 


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
 
 

SİGORTA PRİM BORÇLARININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği ve 13/2/2017 tarihli duyurumuzda da açıklandığı üzere 6770 sayılı Kanun uyarınca ertelenecek olan sigorta primleri, ilgili döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi gereken yasal süre sona erdikten sonra Genel Müdürlüğümüzce çalıştırılan program vasıtasıyla tespit edilmektedir.
 

Bu işlem sırasında tahsilat programlarının kapatılması gerektiğinden,  2017/Şubat  ayına ait ertelenecek sigorta primleri 25/3/2017-26/3/2017 (Cumartesi, Pazar) tarihleri  arasında tespit edilecek olup 25/3/2017-26/3/2017 tarihleri arasında çalışmaların devam ettiği süre zarfında tahsilat işlemiyapılmayacaktır.

 
 

Dolayısıyla 2017 Şubat ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan sigorta prim borçlarından dolayı prim ertelemesinden yararlanmak isteyen işverenlerimizin erteleme kapsamına girmeyen borçlarını 27/3/2017 ila 31/3/2017 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda prim ertelemesinden yararlanmak istemediğini beyan eden  işverenlerimiz hariç olmak üzere 27/3/2017 ila 31/3/2017 tarihleri arasında yapılacak ödemeler sırasında banka ekranlarına ertelenmiş ve asgari ücret desteği düşülmüş olan borç tutarı yansıtılacağından, işverenlerimizin ekranda gösterilen borcun tamamını ödemeleri icap etmektedir.
Saygılarımızla,
Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.