2020 - 34 - Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Prim Ödemeleri ile Bazı Bağkur Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 03.04.2020
Sirküler No : 2020 / 34
Konu : Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Prim Ödemeleri ile Bazı Bağkur Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında
            Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan duyuru’da belirtilen mükellef ve şahıslara ait prim ve bağkur ödemelerinin ertelenmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
            Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin                     Mart-Nisan-Mayıs Dönemlerine Ait Prim Ödemelerinde Ertelemeye Gidilmiştir.
            24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan      Vergi Usul Kanunu 518 Sıra Nolu Tebliği  uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen:
•Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,
•Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;
 Alışveriş merkezleri dahil perakende,
 Sağlık hizmetleri,
 Mobilya imalatı,
 Demir çelik ve metal sanayii,
 Madencilik ve taş ocakçılığı,
 Bina inşaat hizmetleri,
 Endüstriyel mutfak imalatı,
  Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,
 Araç kiralama,
 Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,
 Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,
 Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,
 Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,
Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,
Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,
Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,
 
Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait,
 
İş yerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin prim ödemeleri;
 
2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02/11/2020 tarihine,
 
2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,
 
2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.
 
•Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.
 
•5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.
 
 
      Bağkur Ödemeleride Erteleme Kapsamında Yer Almaktadır.
 
    5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında    (Bağ-Kur) sigortalısı olanların:
 
Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,
 
Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
 
Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
 
Tarımsal faaliyette bulunanlar ile
 
Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakların bağkur ödemeleri;
 
2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02/11/2020 tarihine,
 
2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,
 
2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.
 
Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.
 
510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.
 
      65 Yaşını Doldurmuş veya Kronik Rahatsızlığı Bulunan Gerçek Kişi İşverenler İle İsteğe Bağlı Sigortalılar Hariç 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamındaki Sigortalıların Prim Ödemeleri’de Erteleme Kapsamındadır.
 
      İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan;
 
22/03/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların,
 
Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin, 
 
      Mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ertelenmiştir.
 
            Diğer Hususlar
 
Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayımlanacak olup, işverenlerimiz listede yer alıp almadıkları buradan kontrol edebileceklerdir. İşyeri tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenlerimiz Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Ancak, erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE REV 2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden işverenler NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra birimine başvuruda bulunacaklardır.
 
Yapılan itirazlar üzerine veya incelemeler sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca erteleme kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerde ekleme ve çıkarma işlemi yapılması halinde veya sektörel NACE REV 2 kodunun doğru olmasına rağmen Kurumca belirlenen ertelenen işyeri listesinde olmadığı yönündeki itirazlar sonucunda, erteleme kapsamında işyeri listesinde güncelleme yapılacaktır. Yapılan güncelleme sonucunda belirtilen işyeri erteleme kapsamına alınabilecek veya erteleme kapsamından çıkarılabilecektir.
 
Erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı bildirimlerine ilişkin ertelenen borçlar dışında borçların bulunmaması, borçların olması halinde ilgili kanunlar gereğince taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması ve taksitlendirme veya yapılandırmaların devam etmesi ve ilgili teşvik kanunlarında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla, erteleme yapılan aylarda teşviklerden yararlanılacak, ertelenen 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.
 
 
            Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.