2022-: Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Bazı İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Hk

 
 
VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 01.04.2022
Sirküler No: 2022/28   
 
Konu: Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Bazı İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Hk;
1.4.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede bazı indirimli stopaj oranlarında süre uzatımı yapılmasına ilişkin 5360 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Bu Kararın 1 inci ve 2 nci maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 inci ve geçici 3 üncü maddesinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 31/03/2022 tarihinden 30/06/2022 tarihine uzatılmıştır.
 
Uygulama süreleri uzatılan stopaj oranları;
 
A) Türk Lirası Mevduat faizi ve kar payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları
 
30/06/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ile 30/06/2022 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.
 
2) Mevduat faizlerinden;
 
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
 
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 
iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 
3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
 
i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
 
iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.
 
B) Banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan stopaj oranları
 
23/12/2020 ile 30/06/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.
 
- Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 
- Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 
- Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 
- 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
 
- 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 
- 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.
 
C) Yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak stopaj oranları
 
23/12/2020 ile 30/06/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır.
 
 
Saygılarımızla,
 

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.