2017 - 59 - Bireysel Emeklilik Sistemine 01.01.2018 de Otomatik Katılımın Hatırlatılması Hakkında

VERGİ SİRKÜLERİ
Sirküler Tarihi: 20.12.2017
Sirküler No :2017 / 59
Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine 01.01.2018 de Otomatik Katılımın Hatırlatılması Hakkında
 
        25.08.2016 tarihli 29812 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6740 Nolu Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sisteminde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesine göre, kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanların otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemine 01.01.2017 tarihi itibariyle katılım göstericekleri belirtilmiştir.
 
02.01.2017 tarihli 29936 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.
 
Özel Sektörde Çalışanların Kapsama Alınması
Bireysel Emeklilik Sistemine özel sektör çalışanların kademeli olarak geçişi öngörülmüştür. Buna göre;
 
a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,
 
b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,
 
c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,
 
ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,
 
d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,
 
e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren,
 
sisteme otomatik katılım göstereceklerdir.
 
Kademeli geçiş tarihlerinde belirtilen hadlere ulaşmamış ancak daha sonra dönem içinde belirtilen hadlere ulaşan mükelleflerinde 01.01.2018 tarihinde Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik geçişleri zorunludur.
 
  Saygılarımızla,
 

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.