2017 - 58 - 2018 yılı E-Fatura ,E-Defter, E-Arşiv ve Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartlarının Hatırlatılması Hakkında

VERGİ SİRKÜLERİ
Sirküler Tarihi: 18.12.2017
Sirküler No : 2017 / 58
Konu : 2018 yılı E-Fatura ,E-Defter, E-Arşiv ve Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartlarının Hatırlatılması Hakkında
          
           E-Fatura ve E-Defter Kullanma Zorunluluğu
 
E-Fatura ve e-defter uygulamasına henüz dahil olmayan mükelleflerin 454 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nin 2. Maddesine göre,
 
31.12.2016 tarihi itibariye asgari 10.000.000,00-TL brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflerin gerekli başvurularını yaparak 01.01.2018 tarihi itibariyle,
 
31.12.2017 tarihi itibariye asgari 10.000.000,00-TL brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflerin gerekli başvurularını yaparak 01.01.2019 tarihi itibariyle,
 
 e-fatura ve e-defter uygulamasına dahil olmaları zorunludur.
 
Brüt satış hasılatının ilgili dönemlerin Kurumlar Vergisi Beyannmesi’nden kontrol edilmesi gerekmektedir.
E-ArşivUygulamasına Geçme Zorunluluğu
464 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinin 5. maddesine göre, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve brüt satış hasılatı 5.000.000,00 TL ve üzerinde olması durumunda,
31.12.2016 tarihi itibariye asgari 5.000.000,00-TL brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflerin gerekli başvurularını yaparak 01.01.2018 tarihi itibariyle,
 
31.12.2017 tarihi itibariye asgari 5.000.000,00-TL brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflerin gerekli başvurularını yaparak 01.01.2019 tarihi itibariyle,
 
e-arşiv uygulamasına dahil olmaları zorunludur.
İlgili brüt satış hasılatı sadece internet satışlarından kaynaklanan brüt satış hasılatı olmayıp, internet satışları dahil ilgili dönem gelir tablosunda beyan edilen brüt satış hasılatının tamamının 5.000.000,00 TL olması durumunda da zorunluluk kapsamına girmektedir.
 
E-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.
Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Hadleri
01.01.2018 tarihinden itibaren 19.12.2012 tarihli 2012/4213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve 16.02.2016 tarih ve 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Revize edilen hadler çerçevesinde bağımsız denetime tabi olup; Tek Başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini iki yılda sağlayan şirketler , 6102 Sayılı TTK ve 660 Sayılı Kamu Gözetim Kurumu’na ait Kanun Hükmünde Kararname gereğince bağımsız denetime tabidir. 
 
Söz Konusu 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Genel Ölçütler;
 
a)    Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası,
 
b)   Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası,
 
c) Çalışan sayısı 200 ve üstü,
 
olarak belirlenmiştir. 
 
Buna göre 2018 Yılında ise, (2016 ve 2017 Yılı Verileri değerlendirilerek) 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri aşanlar Bağımsız Denetime Tabi olacaktır.
Belirlenen hadlerin her iki dönemde aynı kriterlerden olması önem arz etmemekte herhangi iki kriteri iki dönemde aşmaları yeterli olacaktır.
 
Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.