2018 - 17 - İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı Değişikliği, Hurda Araçların Kayıt ve Tescilinin Silinmesi Durumunda ÖTV İndirimi Hk.

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 18.05.2018
Sirküler No :2018 / 17
Konu : İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı Değişikliği, Hurda Araçların Kayıt ve Tescilinin Silinmesi Durumunda ÖTV İndirimi Hk.
           
            İşyeri teslimlerinde kdv oranının %8’e indirilmesi ve hurda araçların kayıt ve tescilinin silinerek yeni araç alımında ötv indirimini içeren 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18.05.2018 tarihli 30452 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
İşyeri Teslimlerinde Kdv Oran Değişikliğine Gidilmiştir
 
2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 4.maddesi ile 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 3.geçici maddesinde yer alan konutların ibaresi konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) şeklinde değiştirilmiştir.
            Buna göre işyeri teslimlerinde 18.05.2018 tarihinden 31.10.2018 tarihine kadar KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır.
 
            Kayıt ve Tescili Silinerek İhraç Edilen Veya Hurdaya Çıkartılan Araçlar Yerine Aynı Cins Yeni Araç Alımında Terkin Edilecek Ötv Tutarı Belirlenmiştir.
            Bilindiği üzere 7103 sayılı kanun ile yapılan düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins  (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmının terkin edileceği hüküm altına alınmıştır.
            Bu defa bakanlar kurulu tarafından Özel Tüketim Vergisi’nin terkin edilecek kısmı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
a)    Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak aşağıdaki tablodaki gibi;
Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)
Terkin Edilecek ÖTV Tutarı (TL)
Matrahı 46.000,00 TL’yi aşmayanlar için
10.000,00
Matrahı 46.000,00TL’yi aşıp 80.000,00 TL’yi aşmayanlar için
8.000,00
Matrahı 80.000,00 TL’yi aşanlar için
3.000,00
 
b)    Diğer araç cinsleri için 10.000,00 TL olarak, tespit edilmiştir.
 
 
      Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.