2018 - 43 - E-Fatura , E-Arşiv ve Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Şartları Hatırlatılması Hakkında

VERGİ SİRKÜLERİ
Sirküler Tarihi: 12.12.2018
Sirküler No : 2018 / 43
Konu :E-Fatura , E-Arşiv ve Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Şartları Hatırlatılması Hakkında
          
           E-Fatura Kullanıma Tabi Olma Hadleri
 
E-Fatura uygulamasına henüz dahil olmayan, 31.12.2017 tarihi itibariye asgari 10.000.000,00-TL brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflerin gerekli başvurularını yaparak 01.01.2019 tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına dahil olmaları gerekmektedir.
 
Brüt satış hasılatının kontrolünün 2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannmesi ile yapılabileceği bilinmelidir.
E-ArşivKullanıma Tabi Olma Hadleri
E-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, 1/1/2019 tarihi itibariyle e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.
Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Hadleri
Bağımsız Denetime Tabi Olmak için,
a) Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 175 ve üstü,
hadlerinin iki(2) dönem üst üste iki tanesinin sağlanması gerekmektedir. İki (2) dönem iki haddin sağlanmasında aynı hadlerin sağlanma şartı aranmamaktadır.
 
Buna göre 2016 ve 2017 hesap dönemlerinde ilgili şartları sağlayan mükelleflerin 2019 hesap dönemi itibariyle Bağımsız Denetime Tabi Olacakları bilinmelidir.
 
Ayrıca 15 milyon ABD Doları ve üstünde kredisi olan firmalara bildirim ve bağımsız denetim yükümlülüğügetirilmiştir.
 
Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.