2021 - 28 - Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri Verilme ve Ödeme Süreleri ile Form Ba Bs Bildirimlerinin Verilme ve E Defterlerin/E Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatımı Hk.

VERGİ SİRKÜLERİ
 
 
Sirküler Tarihi: 08.07.2021
Sirküler No     : 2021 / 28
Konu                : Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri Verilme ve Ödeme Süreleri ile Form Ba Bs Bildirimlerinin Verilme ve E Defterlerin/E Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatımı Hk.
 
            Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 136 ile yürürlüğü 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması konusunu oluşturmaktadır.
            a- Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:
26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
b- Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:
2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
c- Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:
2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
          Saygılarımızla,

    Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.