2021 - 24 - Oranı Düşürülen Bazı KDV Oranları ile Stopaj Süre Uzatımları Hk.

VERGİ SİRKÜLERİ
 
 
Sirküler Tarihi: 02.06.2021
Sirküler No     : 2021 / 24
Konu                : Oranı Düşürülen Bazı KDV Oranları ile Stopaj Süre Uzatımları Hk.
 
            Resmi gazetede yayınlanan cumhurbaşkanı kararları ile oranı düşürülen bazı KDV oranları stopaj oranları süre uzatımı ve diğer süre uzatımları sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
            a- İşyeri kira ödemelerinde 31.07.2021 tarihine kadar vergi kesintisi oranı %20 yerine % 10 olarak uygulanacaktır.
Bilindiği üzere, 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işyeri kira ödemelerinde vergi kesintisi oranı %20’den %10’a indirilmişti. Oran indirimi 31.12.2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılacak ödemeler için geçerli olacaktı.
Buna göre 02.06.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kira ödemelerinde 31.07.2021 tarihine kadar vergi kesintisi oranı %20 yerine        % 10 olarak uygulanacaktır.
Karar 01.06.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
            b- Uygulama Süresi 31.05.2021 tarihine uzatılan bazı mal ve hizmetlerin KDV Oran İndirim Süresi Uzatılmıştır.
31.07.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere bazı hizmetlerde KDV oranı %8’e bazılarında ise %1’e düşürülmüştü.
02.06.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran indirimlerinin süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
            Bir önceki uzatmaya dair yayınlamış olduğumuz 2020 / 58 nolu sirkülerimizede aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 
          Saygılarımızla,

    Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.