2021 - 27 - Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hk.

VERGİ SİRKÜLERİ
 
 
Sirküler Tarihi: 25.06.2021
Sirküler No     : 2021 / 27
Konu                : Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hk.
 
            Resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranları sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
            a- Otel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü, ve Benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri
            30.04.2021 tarihi ve 31470 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları Tespitine ilişkin karara geçici madde eklenmiş, İlgili Bakanlar Kurulu Kararının ekli II. sayılı listesinin Diğer, Mal ve Hizmetler bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için uygulanacak KDV oranı %1 olarak vergi uygulanacağı belirtilmiş ve 01.06.2021 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar uygulanması gerekeceği bildirilmişti.
            22.06.2021 tarihi ve 31519 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yukarıda yer alan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 9 uncu maddesinde yer alan “30.06.2021” ibaresi “31.07.2021” şeklinde değiştirilmiştir.
            Buna göre, yukarıda açıklandığı üzere Resmi Gazete de yayınlanan KDV kanunun oranlarının tespitine ilişkin kararın 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de aynı BKK’ya eklenen geçici 9. maddesinde yer alan süreler 30.06.2021 tarihi 31.07.2021 olarak uzatılmıştır.
Karar 22.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
           
         Saygılarımızla,

    Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.