2020 - 59 - 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve Ödeme Süresi Uzatımı Hakkında

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi          :  30.12.2020
Sirküler No                :  2020/59
Konu                         : 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve Ödeme Süresi Uzatımı Hakkında
 
30 Aralık 2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar yayımlanmıştır. Karar ile;
31/12/2020 tarihinde dolan başvuru süresi 31 Ocak 2021 tarihine,
Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine 31/01/2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresi 28 Şubat 2020 tarihine,
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine 28/02/2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresi 31 Mart 2021 tarihine uzatılmıştır.
 
Saygılarımızla,
Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.