2019 - 24 - İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresinin Uzatılması Hk.

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 31.08.2019
Sirküler No :2019 / 24
Konu : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresinin Uzatılması Hk.
 
            İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi 6 ay uzatıldı.
 
Bilindiği üzere, 04.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)" ile ihracat bedellerinin Türkiyeye getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80inin bir bankaya satılması yani Türk Lirasına çevrilmesi zorunlu kılınmış ve uygulamanın 6 ay süresince (04.03.2019 tarihine kadar) geçerli olacağı düzenlenmişti. Daha sonra bu süre, 03.03.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2019-32/53 No.lu Tebliğ ile 04.09.2019 tarihine uzatılmıştı.
 
Son olarak 31.08.2019 tarih 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/55)" ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 6 ay süre ile uzatılmıştır. Buna göre 04.09.2019 tarihinde sona erecek düzenleme 04.03.2020 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.
 
 
 
 
      Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.