2019 - 10 - Konut ve İşyerlerinde KDV oranı İle Tapu Harcı İndiriminde Süre Uzatımı ve Bazı KDV Oranları ile ÖTV Oranlarında Uygulanan İndirimlerin Süre Uzatımı Hakkında

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 21.03.2019
Sirküler No :2019 / 10
Konu : Konut ve İşyerlerinde KDV oranı İle Tapu Harcı İndiriminde Süre Uzatımı ve Bazı KDV Oranları ile ÖTV Oranlarında Uygulanan İndirimlerin Süre Uzatımı Hakkında
            Konut ve İşyeri teslimlerinde KDV oran süre uzatımınında içerisinde yer aldığı 2019/843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.03.2019 tarihli 30721 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 01.04.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
 
Konut ve İşyeri Teslimlerinde Kdv Oran Süre Uzatımı Yapılmıştır.
 
                Bilindiği üzere Konut ve İşyeri Teslimlerine ilişkin KDV Oran değişikliği 2018 -14 ve 2018-17 Sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.Bu defa ise mevcut KDV Oranı değişikliklerinin süresinde uzatıma gidilmiştir.
            Buna göre konut teslimlerinde % 18 KDV oranına tabi teslimler ile işyeri teslimlerinde 31.03.2019 olan süre 31.12.2019 tarihine kadar uzatılarak KDV oranı  % 8 olarak uygulanacaktır.
Tapu Harcında Süre Uzatımı Yapılmıştır.
 
            Bilindiği üzere Konut ve İşyeri Teslimlerine ilişkin Tapu Harcı Oran değişikliği 2018-14 Sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.Bu defa ise Tapu Harcı Oran değişikliğinin süresinde uzatıma gidilmiştir.
            Buna göre31.03.2019 olan mevcut süre 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
Mobilya Ürünlerinde KDV Oranlarında Süre Uzatımı Yapılmıştır.
 
           Bilindiği üzere Mobilya Ürünlerinde ki KDV Oranı değişikliği 2018-37 Sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa ise mobilya ürünlerinde oran değişikliğinin süresinde uzatıma gidilmiştir.
            Buna göre31.03.2019 olan mevcut süre 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
            Traktör,Minibüs,Otobüs KDV Oranlarında Süre Uzatımı Yapılmıştır.
 
            Bilindiği üzere Traktör,Minibüs ve Otobüslerde ki KDV Oranlarında değişikliği 2018-37 Sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu. İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan malların KDV oranında uygulanacak süre 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
            Binek Otomobil ve Bazı Ürünlerde Özel Tüketim Vergisi İndiriminde Süre Uzatımı Yapılmıştır.
            Bilindiği üzere Binek Otomobil ve Bazı Ürünlerde Özel Tüketim Vergisi Oranlarında ki değişiklik 2018-37 Sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa ise mevcut Binek Otomobil ve Bazı Ürünlerde ÖTV indirimi süresinde uzatıma gidilmiştir.
            Buna göre31.03.2019 olan mevcut süre 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
 
      Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.