2017 - 15 - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği Hakkında

 

VERGİ SİRKÜLERİ

 
Sirküler Tarihi: 02.03.2017
Sirküler No :2017 / 15
 

Konu : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren DesteğiHakkında

           
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği hakkında 2017 / 10 sayılı genelge 01/03/2017 tarihinde yayınlanmıştır.
Bilindiği üzere 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiş olup, bu durum 2017 / 07 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa ilgili genelge ile düzenlemeye ilişkin ayrıntılar belirlenmiştir.  
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci maddesinde ;
01.02.2017 – 31.12.2017 tarihi arasında özel sektöer işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınan her bir sigortalı için;
·         İşe alındıkları tarihten önceki 3 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,
·         2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla,
aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır.
denilmektedir.
 
4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteği 9/2/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, uygulamanın usul ve esasları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2017 / 10 sayılı genelgesi ile belirlenmiştir.
 

İlgili genelge sirkülerimizin ekinde tarafınıza sunulmuştur.

 
 

Saygılarımızla,
Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.