2020 - 25 - Şubat Dönemine Ait Beyanname ve Bildirimler ile e-Defter Berat Verme Süre Uzatımı Hakkında

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 24.03.2020
Sirküler No :2020 / 25
Konu : 26 Mart 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri İle 31 Mart 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2020/Şubat Dönemine İlişkin “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve Mezkûr Tarihe Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma/İmzalanma İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Sürelerinin Uzatılması Hakkında
           
         Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 23/03/2020 tarihli ve VUK-126/2020-5 sayılı sirküler ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci ve mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.   
 
            Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:
            26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
            Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:
            31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
           
            Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:
            31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 
Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.