2019 - 27 - Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlendi.

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 02.10.2019
Sirküler No :2019 / 27
Konu :  Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlendi.
 
592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı aylık %2 olarak belirlenmiştir.
 
02 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazetede "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)" yayımlanmıştır.
Karar ile 1/7/2019 tarihinden bu yana aylık % 2,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 2/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2ye indirilmiştir.
Bununla birlikte, Vergi Usul Kanununun 112/3 üncü maddesi uyarınca gecikme faizi ve yine aynı Kanunun 371/5 maddesi uyarınca pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da 2/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2 olarak uygulanacaktır.
 
 
      Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.