2019 - 16 - 1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Verilmesi Gereken Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 29.03.2019
Sirküler No : 2019 / 16
Konu : 1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Verilmesi Gereken Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.
           
1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme sürelerinde ki değişiklik 29.03.2019 tarihinde 115 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yayımlanmıştır. Beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
Beyanname Türü
Beyanname verilme zamanı
Ödeme zamanı
Muhtasar
Takip eden ayın 26’sı
Takip eden ayın 26’sı
Damga Vergisi
Takip eden ayın 26’sı
Takip eden ayın 26’sı
Katma Değer Vergisi
Takip eden ayın 26’sı
Takip eden ayın 26’sı
Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul)
Şubat Ayının son günü
Şubat Ayının son günü
Yıllık Gelir Vergisi
Mart Ayının son günü
Mart Ayının son günü
Kurumlar Vergisi
Nisan Ayının son günü
Nisan Ayının son günü
Geçici Vergi 1. Dönem
17 Mayıs
17 Mayıs
Geçici Vergi 2. Dönem
17 Ağustos
17 Ağustos
Geçici Vergi 3. Dönem
17 Kasım
17 Kasım
Geçici Vergi 4. Dönem
17 Şubat
17 Şubat
 
            Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.