2019 - 14 - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 Uncu Maddesi Uyarınca Ücret, Prim Desteği Genel Uygulamaları Hakkında

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 23.03.2019
Sirküler No : 2019 / 14
Konu : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 Uncu Maddesi Uyarınca Ücret, Prim Desteği Genel Uygulamaları Hakkında
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca, yeni işe alımlarda işverene destek uygulamasına ilişkin 21/03/2019 tarihli ve 2019/7 sayılı Genelge yayınlanmıştır. 
22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete (R.G)’de yayımlanan 7166 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine, son fıkrasından önce gelmek üzere eklenen fıkrayla, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 arasında yeni işe alınanlar için işverenlere destek uygulaması getirilmiştir.
2019/7 sayılı Genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
            Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.