2020 - 30 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılacak Mükelleflerin İnteraktif İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Sorgu Yapması Hakkında

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 30.03.2020
Sirküler No : 2020 / 30
Konu : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılacak Mükelleflerin İnteraktif İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Sorgu Yapması Hakkında
            Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellef Kapsamında Olup Olmadığınızı İnteraktif Vergi Dairesinden Sorgulayabilirsiniz.          
            İnteraktif Vergi Dairesi sistemine mükellef girişi yapıldıktan sonra Bilgilerim sekmesinin en altındaki 518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu bölümünden mücbir sebep durumundan yararlanıp yararlanılmayacağı öğrenilebilecektir;
            İlgili bölümde yararlanmayacağı belirtilen mükellefler ise,ana faaliyet kodu belirtilen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.
 
Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.