2017 - 57 - E- İrsaliye, E- Serbest Meslek Makbuzu ve E-Müstahsil Makbuzuna İlişkin Düzenlemelerin yer Aldığı Vergi Usul Kanunu 487 Sıra Nolu Genel Tebliği Yayınlandı

VERGİ SİRKÜLERİ
Sirküler Tarihi: 18.12.2017
Sirküler No : 2017 / 57
Konu : E- İrsaliye, E- Serbest Meslek Makbuzu ve E-Müstahsil Makbuzuna İlişkin Düzenlemelerin yer Aldığı Vergi Usul Kanunu 487 Sıra Nolu Genel Tebliği Yayınlandı
 
E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu ve E-Serbest Meslek Makbuzuna ilişkin Vergi Usul Kanunu 487 Sıra Nolu Genel Tebliği 17.12.2017 tarihli 30273 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu tebliğ ile E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu ve E-Serbest Meslek Makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları açıklanmıştır.
Elektronik İrsaliye (e-İrsaliye)
           
Kağıt ortamında düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler e-irsaliye belgesi adı altında elektronik ortamda iletilmesini amaçlamaktadır.
 
E-İrsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
           
Uygulamaya Dahil Olacak Mükellefler
 
E-İrsaliye kullanımı zorunlu olmamakla beraber ;
 
  a) E-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,
 
  b) E-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve
 
  c) E-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan mükellefler  istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.
 
   Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları
 
   Mükellefler E-İrsaliye Uygulamasından;
 
   a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
b) E-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
 
c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,
 
olmak üzere, e-fatura uygulamasından yararlandıkları yöntem ile yararlanabilecek olup,
 
Başkanlıkça aksi belirtilmediği sürece, e-fatura uygulamasından yararlandıkları yöntem dışında bir yöntem kullanamayacaklardır.
 
Elektronik Müstahsil Makbuzu (e-müstahsil makbuzu)
 
         Kağıt ortamda düzenlenmekte olan “müstahsil makbuzu” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ile kağıt ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler E-Müstahsil Makbuzu belgesi adı altında elektronik ortamda iletilmesini amaçlamaktadır.
 
          E-Müstahsil Makbuzu yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “müstahsil makbuzu” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
 
         Uygulamaya Dahil Olacak Mükellefler
 
          E-Müstahsil Makbuzu kullanımı zorunlu olmamakla beraber, E-İrsaliye uygulamasının aksine E-Müstahsil Makbuzu başvurusunda E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv uygulamasından yararlanma iznine sahip olma şartı bulunmamaktadır.
 
          Müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir. 
 
 Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları
 
 Mükellefler, e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasından;
 
 a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
 
 b) E-Müstahsil Makbuzu uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
 
 c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.
 
 
 
 
 
 
 
Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-serbest meslek makbuzu)
 
Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest meslek makbuzu”nun, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi uygulamada amaçlanmaktadır.
 
E-Serbest Meslek Makbuzu yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “serbest meslek makbuzu” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
 
        Uygulamaya Dahil Olacak Mükellefler
 
Serbest Meslek Makbuzu zorunlu bir uygulama olmayıp, serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler (noterler hariç), istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.
 
Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları
 
Mükellefler, E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından;
 
a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
 
b) E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
 
c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,
olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.
 
 
Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.