2018 - 06 - 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 12.02.2018
Sirküler No :2018 / 06
Konu : 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi BeyannamelerininVerilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında
           
           12/02/2018 tarihli ve VUK-99 / 2018-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin konusunu Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması  oluşturmaktadır.
                                                                                                                                                        
            2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Geçici Vergi Beyannamelerinin  Verilme Süresinin Uzatılması:
            14 Şubat 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
           Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (19 Şubat 2018) ödeyecekleri tabiidir.
 
 
Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.