2022-34 2022 hesap dönemi I. Geçici Vergi Döneminde (31.03.2022) geçerli olacak döviz kurları hk;

 VERGİ SİRKÜLERİ

 
Sirküler Tarihi: 09.05.2022
Sirküler No: 2022/33  
Konu:  2022 hesap dönemi I. Geçici Vergi Döneminde (31.03.2022) geçerli olacak döviz kurları hk;
Vergi Usul Kanunu’nun 280’inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, borsa rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tesbit olunacağı ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu hüküm altına alınmıştır.
 
217 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların değerlemesinde T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır.
 
Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31.03.2022 tarih ve 31795 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen ve 2022 hesap dönemi I. Geçici Vergi Döneminde (31.03.2022) geçerli olacak döviz kurları aşağıdaki gibidir:
 
DÖVİZİN CİNSİ
DÖVİZ ALIŞ
EFEKTİF ALIŞ
1 Amerikan Doları
14.6458
14.6356
1 Avustralya Doları
10.9857
10.9352
1 Danimarka Kronu
2.1893
2.1878
1 Euro
16.3086
16.2972
1 İngiliz Sterlini
19.2129
19.1994
1 İsveç Kronu
1.5710
1.5699
1 İsviçre Frangı
15.7671
15.7434
100 Japon Yeni
11.9926
11.9482
1 Kanada Doları
11.7191
11.6758
1 Kuveyt Dinarı
47.9194
47.2006
1 Norveç Kronu
1.6910
1.6898
1 Suudi Arabistan Riyali
3.9035
3.8742
 
 
 
Saygılarımızla,
 
Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.