2024-13 ‘E-Defter Uygulamasında Hatırlatma hk;

 
VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 29.01.2024
Sirküler No: 2024/13
Konu: ‘E-Defter Uygulamasında Hatırlatma hk;
19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra Nolu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümü doğrultusunda aylık dönemler için oluşturulacak e-defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmişti.
Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile “e-Defter Uygulaması”na giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmının “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapabilmektedir. Yapılan tercih 31/01/2024 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra, yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün olmayacaktır. Söz konusu yükleme tercihi, 2024/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.
Tercihlerini 31/01/2024 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir.
 
Saygılarımızla,
 

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.