2024-15 ‘164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri hk;

 
VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 12.02.2024
Sirküler No: 2024/15
Konu: ‘164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri hk;
10 Şubat 2024 tarihli ve 164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;
 
Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatılmıştır.
Buna göre 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takibeden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.
İlgili sirkülere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
 
Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.